KONTAKT

Zakład Cukierniczy „WACUŚ”

Czesław Woźniak, Tomasz Woźniak spółka jawna
ul. Jagiellońska 14
48-300 Nysa
NIP 753-000-54-92
Regon 530524158

Sekretariat:
tel.+ 48 77 433 00 68    

biuro@wacek.pl

Technologia

+ 48 77 433 0068

Właściciele

Czesław Woźniak
Tomasz Woźniak

+ 48 77 409 0415

Dział handlowy

Ewa Tomaszewska
+ 48 77 433 00 68 wew.35
+ 48 660 665 148
marketing@wacek.pl

 

Anna Nocoń
+ 48 77 433 00 68 wew.35
+48 660 665 175
sprzedaz@wacek.pl

Magazyn

+ 48 77 433 00 68 w38

6 + 11 =

RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych jest Zakład Cukierniczy WACUŚ Zbigniew Marek mgr inż. Czesław Woźniak Spółka Jawna z siedzibą w Nysie przy ul. Jagiellońskiej 14, 48-300 Nysa, KRS 0000007328, NIP: 753-000-54-92,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązywania kontaktu na podstawie Art.6 ust.1 lit.f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora,

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt,

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat kalendarzowych,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7) podanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu